Hälsostatistik

Här kommer vi att löpande presentera våra uppfödda hundars hälsostatistik. Det gäller officiella resultat men också sådant som inte syns i den officiella statistiken. Statistiken presenteras per kull.

Tollarevalpar2012-21a

Totalt antal röntgade hundar i kenneln: 36
Antal HD-fel: 3 med HD C
Antal AD-fel: 3 AD grad 1

Kull 1
Antal valpar: 4
Antal röntgade: 3
1 HD C, 1 HD B, 1 HD A
1 AD 1, 2 AD Utan anmärkning
Inget övrigt gällande hälsa att rapportera.

Kull 2
Antal valpar: 7
Antal röntgade: 7
4 HD B, 3 HD A
1 AD 1, 6 AD Utan anmärkning
1 hane Monorchid (endast en testikel)

Kull 3
Antal valpar: 5
Antal röntgade: 3
1 HD C, 2 HD B
3 AD Utan anmärkning
Inget övrigt gällande hälsa att rapportera

Kull 4
Antal valpar: 6
Antal röntgade: 5
3 HD A, 2 HD B
5 AD Utan anmärkning
1 hane chondrodysplasi

Kull 5
Antal valpar: 6
Antal röntgade: 4
1 HD C, 2 HD B, 1 HD A
4 AD Utan anmärkning
1 hund med micropapill

Kull 6
Antal valpar: 6
Antal röntgade: 2
5 HD A
1 AD 1, 4 AD Utan anmärkning
Inget övrigt gällande hälsa att rapportera

Kull 7
A
ntal valpar: 7
Antal röntgade: 3
2 HD A, 1 HD B
Inget övrigt gällande hälsa att rapportera

Kull 8

Antal valpar: 6
Antal röntgade: 2
1 HD A, 1 HD B
2 AD UA
Inget övrigt gällande hälsa att rapportera

Kull 9

Antal valpar: 11

Kull 10

Antal valpar: 5

Kull 11

Antal valpar: 9